Hem

Hej!

Föräldrakooperativet Måsen startades för drygt 30 år sedan och är en mysig och familjär förskola med god gemenskap belägen mitt  i Nya Masthugget. Vi värdesätter utevistelse högt. Omkring oss är det bilfritt, många fina gårdar, lekplatser och vi har Slottsskogen runt hörnet.

Vi erbjuder professionell och kunnig personal, god pedagogik, temainriktat arbetssätt, många uteaktiviteter och en väletablerad organisation. Vi följer givetvis läroplanen för förskolan.

Förskolan ger syskon förtur. Vi tror att barnen mår bra av den stimulans förskolan ger och har därför ingen 15-timmars regel.

Måsens gemenskap sträcker sig utanför verksamheten. Det blir ofta tillfällen för ”AM” After Mås, då vi umgås fikar, grillar eller hittar på andra saker tillsammans.

Är ni intresserade av en plats på Måsen eller har frågor är ni välkomna att kontakta oss.

nyabarn.masen@gmail.com 

Personal

På Måsen arbetar både förskolelärare och barnskötare, vi har även fasta vikarier.
För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga med all personal. 

Vi som arbetar på måsen heter: Mia, Robyn, Claire, Tove och Magnus.

Om Måsen

Verksamhet

Vi vill ge barnen trygghet och harmoni samt stimulera språkutveckling, motorisk utveckling och förmåga till samspel. Vi utgår från barnens behov, utveckling och ålder och lägger stor vikt vid leken. De minsta barnen på Måsen är ett år och de äldsta sex år.

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och arbetar med ett systematiskt och utvecklande kvalitetsarbete. Pedagogiskt dokumentation kopplat till styrdokument sker med hjälp av det digitala verktyget Unikum som även ger föräldrarna en bra inblick i verksamheten.

Verksamheten vilar på en väl genomarbetad pedagogisk grund. Det finns tydliga målsättningar med varje moment och som förälder har en via styrelsen och stormöten möjlighet att påverka verksamheten. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger helt inom personalgruppen.

Styrelsen

Består av 5 personer.

Styrelsen sköter den löpande driften av förskolan och har delat personalansvar med rektorn.

Våra lokaler

Förskolan ligger på Masthuggsliden 5, med egen lummig gård.

Vi har också en rymlig ateljélokal som ligger i huset nedanför. Ateljén är fullt utrustad med målarfärg, verktyg, snickarbänk och allt man behöver för att släppa lös barnens kreativitet.

En vecka på Måsen

Så här kan en vecka se ut för barnen på Måsen:

Barngruppen är uppdelad i mindre grupper under flera av aktiviteterna för att alla ska få ett större utrymme att lära sig. Därför varierar också aktiviteterna veckovis för de respektive grupperna.

Måndagar: Skapande verksamhet. Barn och personal går till ateljén för att skapa, pyssla och måla. 

Tisdagar: Naturkunskap. Barnen odlar både inne och ute, och lär sig om djur och natur. Till exempel planteras kärnorna från frukten som barnen äter. 

Onsdagar: Barn och personal utgår från ”Stegen”, ett lekfullt material som handlar om känslor. Barnen får öva sig på att identifiera sina egna och andras känslor.

Torsdagar: Boksamtal. Barnen pratar om tankar som väcks när vi läser olika böcker. Barngruppen delas in utifrån ålder och egna intressen.

Fredagar: Utflyktsdag. Med tanke på rådande omständigheter fokuserar vi nu på utomhusverksamhet som inte kräver kollektivtrafik. Med Slottsskogen runt hörnet och många omkringliggande lummiga gårdar, är det aldrig svårt att hitta ett härligt utflyktsmål.

Övrigt: Utifrån situationen med Covid kan vi inte ägna oss åt alla de aktiviter som vi gör vanligtvis. Måsen brukar ha årskort på Universeum för de äldre barnen och går ofta på museum, barnteater och bibliotek.

Andra aktiviteter som vi brukar ägna oss åt är gymnastik en dag i veckan i Masthuggshallen. De äldsta barnen träffar också jämnåriga från andra kooperativ i området för att lära känna varandra inför skolstarten. Detta kallas för ”Kompisklubben”. Vår målsättning är att komma igång med detta så snart som möjligt.

Förälder

Som förälder på Måsen har du en unik inblick i ditt barns förskoleverksamhet. Det är en glädje och styrka att känna delaktighet i sitt barns vardag. Som bonus lär man snabbt känna både kooperativets barn, föräldrar och personal.

Just nu består föräldrainsatsen av att städa lokalerna enligt ett rullande schema.  I mån av föräldrars möjlighet är man välkommen att delta på och stötta upp på utflyktsdagarna.

Under er tid på Måsen ska en av barnets förälder vara med i styrelsen under en 2-årsperiod. Föräldrar som inte är med i styrelsen engagerar sig i en av ansvarsgrupperna.
Styrelsen har möte en kväll i månaden.

Övrigt: 

Två kvällar per termin har vi föräldramöte där vi pratar om verksamheten.

Vi arbetar med olika ansvarsgrupper som t.ex. fixargruppen, rekryteringsgruppen, valberedningen och festgruppen.

En heldag per termin har vi fixardag då vi ägnar oss åt underhåll och förbättringar.

Utöver detta har vi trevliga luciafiranden, jul- och sommaravslutningar!