Om Måsen

Nu söker vi nya barn !! Gå vidare till kontakta oss för information om  anmälan.

Förskolan Måsen är en mysig och familjär förskola som ligger på Masthuggsliden 5 i området Nya Masthugget i Göteborg och drivs i from av ett föräldrakooperativ. Omkring oss är det bilfritt, många fina gårdar, lekplatser och vi har Slottsskogen runt hörnet.

Vi har en barngrupp på 16–17 barn i åldrarna 1–6 år, barngruppen är åldersblandad, detta skapar en miljö med åldersöverskridande pedagogik och omsorg, samt en möjlighet för syskon att få trygghet av varandra på förskolan.

Förskolan ger syskonförtur och vi tror att barnen mår bra av den stimulans förskolan ger och har därför ingen 15-timmars regel.

Vi har fem anställda på Måsen: två förskollärare, två barnskötare samt en enskild rektor vilket frigör mer tid till den pedagogiska verksamheten för våra förskollärare samt ger stöd till verksamhetens styrelse. Vi har även fasta och erfarna vikarier som vi använder oss av vid behov.

Verksamheten vilar på en genomarbetad pedagogiskgrund. Det finns tydliga målsättningar med varje moment och vi följer läroplanen för förskolan (Lpfö18) och arbetar systematiskt med utvecklande kvalitetsarbete. På Måsen vill vi ge barnen trygghet och harmoni samt stimulera språkutveckling, motorisk utveckling och förmåga till samspel. Vi utgår från barnens behov, ålder, utveckling och intresse. Vi sätter leken i fokus och spenderar mycket tid utomhus.

Som förälder och medlem i föräldrakooperativet har man via styrelsen och medlemsmöten stor möjlighet att påverka verksamheten. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger dock inom personalgruppen.