En vecka på Måsen

Så här kan en vecka se ut för barnen på Måsen:

Barngruppen är uppdelad i mindre grupper under flera av aktiviteterna för att alla ska få ett större utrymme att lära sig. Därför varierar också aktiviteterna veckovis för de respektive grupperna.

Måndagar: Skapande verksamhet. Barn och personal går till ateljén för att skapa, pyssla och måla. 

Tisdagar: Naturkunskap. Barnen odlar både inne och ute, och lär sig om djur och natur. Till exempel planteras kärnorna från frukten som barnen äter. 

Onsdagar: Barn och personal utgår från ”Stegen”, ett lekfullt material som handlar om känslor. Barnen får öva sig på att identifiera sina egna och andras känslor.

Torsdagar: Boksamtal. Barnen pratar om tankar som väcks när vi läser olika böcker. Barngruppen delas in utifrån ålder och egna intressen.

Fredagar: Utflyktsdag. Med tanke på rådande omständigheter fokuserar vi nu på utomhusverksamhet som inte kräver kollektivtrafik. Med Slottsskogen runt hörnet och många omkringliggande lummiga gårdar, är det aldrig svårt att hitta ett härligt utflyktsmål.

Övrigt: Utifrån situationen med Covid kan vi inte ägna oss åt alla de aktiviter som vi gör vanligtvis. Måsen brukar ha årskort på Universeum för de äldre barnen och går ofta på museum, barnteater och bibliotek.

Andra aktiviteter som vi brukar ägna oss åt är gymnastik en dag i veckan i Masthuggshallen. De äldsta barnen träffar också jämnåriga från andra kooperativ i området för att lära känna varandra inför skolstarten. Detta kallas för ”Kompisklubben”. Vår målsättning är att komma igång med detta så snart som möjligt.