Föräldramedverkan

Som förälder på Måsen har du en unik inblick i förskoleverksamheten. Det är en glädje och styrka att känna delaktighet i sitt barns vardag. Som bonus lär man snabbt känna både kooperativets barn, föräldrar och personal.

Att vara förälder på ett kooperativ kräver inte bara engagemang utan även en hel del av ens tid.
Just nu består stora delar av föräldrainsatsen av att städa lokalerna enligt ett rullande schema. Dock kan föräldrainsatser med tiden ändras efter verksamhetens behov eller medlemmarnas önskemål.

Under er tid på Måsen ska en av barnets förälder vara med i styrelsen under en 2-årsperiod. Styrelsen består av 5 personer som har ett övergripande ansvar för kooperativet och verksamheten, styrelsemedlemmar väljs in på årsmötet. Styrelsen har möte 1–2 kvällar i månaden och har utöver detta ansvarsuppgifter kopplat till uppdraget.

Vi arbetar med olika ansvarsgrupper som till exempel fixargruppen, rekryteringsgruppen, valberedningen och festgruppen. Alla som inte sitter i styrelsen ska engagera sig i en ansvarsgrupp, detta engagemang är av yttersta vikt för att verksamheten ska fungera.

Två kvällar per termin har vi föräldramöte där vi pratar om verksamheten.

En eller två dagar per termin har vi fixardag då vi ägnar oss åt underhåll och förbättringar.

Utöver detta har vi trevliga luciafiranden, jul- och sommaravslutningar!