Förälder

Som förälder på Måsen har du en unik inblick i ditt barns förskoleverksamhet. Det är en glädje och styrka att känna delaktighet i sitt barns vardag. Som bonus lär man snabbt känna både kooperativets barn, föräldrar och personal.

Just nu består föräldrainsatsen av att städa lokalerna enligt ett rullande schema.  I mån av föräldrars möjlighet är man välkommen att delta på och stötta upp på utflyktsdagarna.

Under er tid på Måsen ska en av barnets förälder vara med i styrelsen under en 2-årsperiod. Föräldrar som inte är med i styrelsen engagerar sig i en av ansvarsgrupperna.
Styrelsen har möte en kväll i månaden.

Övrigt: 

Två kvällar per termin har vi föräldramöte där vi pratar om verksamheten.

Vi arbetar med olika ansvarsgrupper som t.ex. fixargruppen, rekryteringsgruppen, valberedningen och festgruppen.

En heldag per termin har vi fixardag då vi ägnar oss åt underhåll och förbättringar.

Utöver detta har vi trevliga luciafiranden, jul- och sommaravslutningar!