Om Måsen

Verksamhet

Vi vill ge barnen trygghet och harmoni samt stimulera språkutveckling, motorisk utveckling och förmåga till samspel. Vi utgår från barnens behov, utveckling och ålder och lägger stor vikt vid leken. De minsta barnen på Måsen är ett år och de äldsta sex år.

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och arbetar med ett systematiskt och utvecklande kvalitetsarbete. Pedagogiskt dokumentation kopplat till styrdokument sker med hjälp av det digitala verktyget Unikum som även ger föräldrarna en bra inblick i verksamheten.

Verksamheten vilar på en väl genomarbetad pedagogisk grund. Det finns tydliga målsättningar med varje moment och som förälder har en via styrelsen och stormöten möjlighet att påverka verksamheten. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger helt inom personalgruppen.

Styrelsen

Består av 5 personer.

Styrelsen sköter den löpande driften av förskolan och har delat personalansvar med rektorn.

Våra lokaler

Förskolan ligger på Masthuggsliden 5, med egen lummig gård.

Vi har också en rymlig ateljélokal som ligger i huset nedanför. Ateljén är fullt utrustad med målarfärg, verktyg, snickarbänk och allt man behöver för att släppa lös barnens kreativitet.