Personal

På Måsen arbetar både förskolelärare och barnskötare, vi har även fasta vikarier.
För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga med all personal. 

Vi som arbetar på måsen heter: Mia, Robyn, Claire, Tove och Magnus.